MEMAHAMI TEKS NARASI

WULANGAN 1

                    A. Kawruh Teks Narasi

Teks narasi yaiku teks kang nyritakake kedadeyan utawa prastawa kanthi wektu utawa kedadeyan kang runtut saka wiwitan ngasi teka pungkasan.

B. Perangane Teks Narasi :

Perangan teks narasi :
Teks narasi kaperang dadi 3, yaiku:
1. Orientasi : Orientasi utawa tetepungan ana ing paragraf dikenalake karo tokoh, prastawa, latar waktu, panggonan lan kahanan.
2. Komplikasi : Konflik ing tokoh. tegese wes ana perkara sing bakal dadi underan lan ndadekake aluring crita.
3. Resolusi : Prakara- prakara wis nemokake dalane kanggo ngerampungi.